Dejte si pozor na přemnožení plotice!

Dejte si pozor na přemnožení plotice!

Klasický potravní řetězec předpokládá, že sluneční světlo spolu se živinami nacházejícími se v půdě dna umožní růst vodních rostlin. Při této takzvané primární produkci si navzájem konkurují volně plovoucí řasy a vyšší rostliny pobřežní zóny. Právě výše uvedené druhy mají v tomto soupeření nejednou rozdány "horší karty". Řasy totiž za příznivých podmínek vytvářejí ve vodě hustý, neproniknutelný závoj, který zadusí všechno ostatní.
hromada ryb
Pokud jsou však poměry v biotopu vyvážené, mohou vedle sebe existovat řasy i vyšší rostliny. Funguje to však tak pouze v případě, že se i zooplankton a další vodní bezobratlí se mohou řádně rozmnožovat. Jejich predátorem a úhlavním nepřítelem je zejména plotice, ale i další bílé ryby, živící se ve velké míře dafniemi. A když plotice začnou tvořit šedesát až osmdesát procent obsádky ryb, máme problém. Ve vodách bohatých na živiny se pro nedostatek zooplanktonu, decimovaném ploticemi, neúměrně rozmnoží volně plovoucí řasy i v zónách vzdálenějších od břehu. Řasy se tak definitivně stávají pány vodního světa rostlin.
Plotice se na rozdíl od ostatních bílých ryb mohou rozmnožovat i bez přítomnosti vyšších vodních rostlin, což ještě zvyšuje jejich dominanci v povodí. Jejich potravní potřeby jsou spolu s množícím se potomstvem tak obrovské, že ostatní druhy zde ryb přežijí pouze několik týdnů v roce.
zelená voda
Zatímco jiné druhy ryb by za takových okolností takříkajíc zakrňovaly, přesněji s přibývajícím věkem by přestávaly růst, plotice se daří tak, že v pokročilém věku dorůstají až do délky čtyřicet centimetrů. Pro chovatele ryb představují takové přerostlé plotice značný problém. Velké plotice na jedné straně doslova vyžírá zooplankton, na druhé straně se vzhledem ke své velikosti vzácněji samy stávají kořistí predátorů. Pokud vznikne takové ohrožení rybolovu, doporučujeme pečlivé posílení dravých ryb v místní obsádce. To však může trvat roky. Sumec musí měřit na to, aby ulovil velkou plotici, alespoň 50 až 80 centimetrů.

Dejte si pozor na přemnožení plotice!
2 (40%)1